جهان چگونه اداره می شود؟

10 فروردين 1397 ساعت 11:08

سیستمی در اروپا ایجاد شده تا پس انداز های آلمانی ها و فرانسوی ها را در اختیار یونانی ها، ایتالیائی ها، اسپانیائی ها و پرتفالی ها قرار گیرد.


به گزارش خبرایرانی، یونانی ها ملتی به شدت ولخرج هستند و آلمانی ها ملتی به شدت حسابگر، یونان در دهه گذشته ۲۳۰ میلیارد دلار وام خارجی گرفت و با وام خارجی به ولخرجی ادامه داد.

اما ۷۰ درصد وام پرداختی به یونان را بانکهای آلمان و فرانسه پرداخت کردند.

سیستمی در اروپا ایجاد شده تا پس انداز های آلمانی ها و فرانسوی ها را در اختیار یونانی ها، ایتالیائی ها، اسپانیائی ها و پرتفالی ها قرار گیرد.

◾️ملت های ولخرج؛ هیچ گاه نمی توانند وام خود را پرداخت کنند.


کد مطلب: 99933

آدرس مطلب: http://newsirani.com//news/99933/جهان-چگونه-اداره-می-شود

خبر ایرانی
  http://newsirani.com