ژست حقوق بشری محمدرضا پهلوی +عکس
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۹
کد مطلب: 78783
 
در این تصویر سخنرانی محمدرضا پهلوی در سمینار حقوق بشر با حضور نمایندگان کشورهای مختلف در محل مجلس سنا را در دفاع از حقوق بشر مشاهده می کنیم.
با وجودآنکه رژیم پهلوی دوم با ایجاد نهادهای امنیتی نظیر ساواک، از هرگونه آزادی سیاسی ، آزدای بیان جلوگیری نموده بود؛ دراین میان ژستهای حقوق بشری محمدرضا شاه در مجامع بین المللی مختلف در نوع خود جالب توجه بود. در این تصویر سخنرانی محمدرضا پهلوی در سمینار حقوق بشر با حضور نمایندگان کشورهای مختلف در محل مجلس سنا را در دفاع از حقوق بشر مشاهده می کنیم.
 
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: رژیم پهلوی دوم ، محمد رضا شاه ، حقوق بشر ، ژست حقوق بشری ، مجلس سنا ، عکس تاریخی ، عکس