میرسلیم به جهانگیری: ببخشید؛ ما نمی توانیم به شما اعتماد کنیم

عصرایران , 15 ارديبهشت 1396 ساعت 19:38

میرسلیم در حال بیان نظرات خود در مورد سخنان جهانگیری است.


میرسلیم در حال بیان نظرات خود در مورد سخنان جهانگیری است.

شعارهای زیبایی دادید، اما سوال در مورد اقتدار بود که مستلزم تجهیزات اقتدار و برتری علمی است . در صحنه نوآوری چه می خواهیم بکنیم؟ در صحنه رشد فناوری چه می کنیم.

صنایع دفاع ما باید تقویت شود. اگر ما امروز در زمینه فناوری موشکی حرفی برای گفتن داریم و نگرانی امریکا از این است به پشتوانه 30 سال سابقه ای است که در کشور انجام شده است. در دولت شما اعتبارات تحقیقاتی به زیر نمی درصد رسید باید به 4 درصد می رسید.

آنهایی که دارای دانش در زمینه سازه هدایت الکترونیک هستند باید تقویت شوند. اگر می خواهید پیشرفت کنید باید اینها را محکم بگیرید

بفرمایید برای اینها چه کار کردید ؟ فرصت های بسیار مهمی را از دست داده اید و ما نمی توانیم به شما اعتماد کنیم با این که دوستتان داریم .. ببخشید


کد مطلب: 76179

آدرس مطلب: http://newsirani.com//news/76179/میرسلیم-جهانگیری-ببخشید-نمی-توانیم-اعتماد-کنیم

خبر ایرانی
  http://newsirani.com