تدابیر پیشاانتخاباتی دولت برای انتخابات آزاد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۴۵
کد مطلب: 75170
 
معاون سیاسی دفتر رییس‌جمهور به بیان تدابیر پیشاانتخاباتی دولت برای انتخابات آزاد پرداخت.
معاون سیاسی دفتر رییس‌جمهور به بیان تدابیر پیشاانتخاباتی دولت برای انتخابات آزاد پرداخت.

حمید ابوطالبی با انتشار مطلبی در توئیتر، این تدابیر را به شرح زیر برشمرده است:

۱- دولت تدبیر و امید با گسترش وسیع اینترنت تا دورترین شهرها و روستاها برای نخستین بار مشارکت ملی را از طریق توسعه فضای مجازی، همگانی کرد؛

۲- دراین راستا، همه ملت باشبکه مجازی به هم وصل شده، وانتخابات از ارائه یکطرفه نظرات کاندیداها به بررسی و نقد همگانی کاندیداها کشیده شده است؛

۳- درواقع، مردم درجامعه ومنزل خودوباحضوردر فضای مجازی دست به تبادل نظر و انتخاب می‌زنند؛ این گامی تعیین کننده در انتخاب برتر به ویژه رییس جمهوری است؛

۴- دراین مسیرجدید، انتخاب کردن ویا نکردن و برگزیدن ویا برنگزیدن، مردمی شده؛ وجریان تبلیغات یکسویه، به بررسی وتبادل نظرویژه ودقیق تبدیل می گردد؛

۵- پیروزی سخن حق ودوری ازشعاروعوام فریبی، ودرواقع روی گرداندن ازتحمیل، حاصل حضورومشارکت ملی درعرصه انتخابات وتبادل نظروارتباط وتبادل پیام است؛

۶- کاندیداها باید قدر این اتفاق عظیم را بدانند؛ زیراهدیه بزرگی به آنان است تابتوانندبه جهت عدم استقبال مردم، حداقل بااینستاگرام و...خودرامعرفی کنند.

۷- این ویژگی درانتخابات، یک فرصت ملی است؛ که باید: قدرآن دانست؛ برآن استوارایستاد؛ ومردم رابه انسجام، وحدت وهمدلی، وانتخاب آگاهانه فراخواند؛

۸- این اقدام اساسی دولت تدبیروامیدبرای درست برگزیدن ودقیق انتخاب کردن است وتداوم آن لازم: پس دوباره ایران؛ تدبیر؛ امیدوپیشرفت راانتخاب می کنیم.
Share/Save/Bookmark
مرجع : ایسنا
کلمات کليدی: دولت ، ابوطالبی ، توئیتر