عکس/ ادای احترام شاه ایران به اشغالگران!

کافه تاریخ , 3 ارديبهشت 1396 ساعت 10:03

محمدرضا پهلوی سلطنت خود را مدیون نیروهای متفقین می دانست و لذا بعد از رسیدن به سلطنت نهایت همکاری را با سران متفقین در ایران داشت. در این تصویر محمدرضا پهلوی سوار بر اتومبیل به همراه یک ژنرال آمریکایی در حال سان دیدن از نیروهای متفقین در ایران مشاهده می شود.


محمدرضا پهلوی سلطنت خود را مدیون نیروهای متفقین می دانست و لذا بعد از رسیدن به سلطنت نهایت همکاری را با سران متفقین در ایران داشت. در این تصویر محمدرضا پهلوی سوار بر اتومبیل به همراه یک ژنرال آمریکایی در حال سان دیدن از نیروهای متفقین در ایران مشاهده می شود.

 

 


کد مطلب: 74931

آدرس مطلب: http://newsirani.com//news/74931/عکس-ادای-احترام-شاه-ایران-اشغالگران

خبر ایرانی
  http://newsirani.com