اظهارات یک نماینده درباره تحقیق و تفحص از وزارت کار

1 شهريور 1397 ساعت 10:50

رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: تحقیق و تفحص از وزارت کار در زمان تصدی ربیعی در حال انجام است.


محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به تحقیق و تفحص از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این تحقیق و تفحص چهار محور اساسی دارد که بخشی از آن را آغاز کرده‌ایم.

وی ادامه داد: تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه عشایری و روستاییان و صندوق فولاد چهار محور اصلی تحقیق و تفحص از عملکرد ربیعی در زمان وزارتش در وزارت کار است.

نماینده مردم کرمان و راور بیان کرد: تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی کشوری اکنون در دستور کمیسیون اقتصادی قرار دارد و دو محور دیگر این تحقیقات باید انجام شود تا بتوان گزارش نهایی از مدت زمان تصدی ربیعی بر وزارت کار به مجلس ارائه کرد.


کد مطلب: 109580

آدرس مطلب: http://newsirani.com//news/109580/اظهارات-یک-نماینده-درباره-تحقیق-تفحص-وزارت-کار

خبر ایرانی
  http://newsirani.com