مقبره ابولؤلؤ معروف به بابا شجاع الدين +عکس

21 تير 1397 ساعت 9:02

از بقاع مشهور ديگري كه بسيار مورد توجه مردم کاشان قرار دارد، مقبره ابولؤلؤ معروف به بابا شجاع الدين، در شرق جاده فين است. اين بقعه، صحن وسرا, رواق و گنبدي مخروطي دارد كه با كاشي هاي فيروزه اي و الوان پوشيده شده است.


به گزارش خبر ایرانی، به گفته برخي از مؤلفين اسلامي ابولؤلؤ فيروز، جوان صنعتگر از مردم فین كاشان بود كه اعراب او را به بردگي به مدينه بردند و چون بر اثر تحمل شكنجه هاي فراوان به جان آمده بود، از راه كينه جويي، عمر خليفه دوم را به قتل رساند. تاريخ بناي اوليه گنبد و بارگاه او معلوم نيست؛ ولي بر كاشي هاي قبر تاريخ 777 هـ.ق ديده مي شود كه ضريح ساده چوبي آن را دربر گرفته است.

 


کد مطلب: 107071

آدرس مطلب: http://newsirani.com//news/107071/مقبره-ابولؤلؤ-معروف-بابا-شجاع-الدين-عکس

خبر ایرانی
  http://newsirani.com