چرا خانم سخنگو را از رستوران بیرون انداختند؟

3 تير 1397 ساعت 11:13

پیشتر سندرز در توئیتر خود نوشته بود که در یکی از رستوران های لکسینگتون به خاطر اینکه او با ترامپ کار می کند ، بیرونش کرده اند.


به گزارش خبر ایرانی، صاحب رستورانی در ویرجینیا که سخنگوی مطبوعاتی رئیس جمهور آمریکا سارا سندرز را بیرون انداخته بود، در خصوص کارش توضیح داد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از واشنگتن پست، وی توضیح داد که این رفتارش به خاطر سیاست دونالد ترامپ علیه اقلیت های جنسیتی است.
پیشتر سندرز در توئیتر خود نوشته بود که در یکی از رستوران های لکسینگتون به خاطر اینکه او با ترامپ کار می کند ، بیرونش کرده اند.
بر اساس اطلاعات این روزنامه ، چند همکار صاحب رستوران همجنس گرا هستند. صاحب رستوران توضیح داد که سندرز را به خاطر نارضایتی کارکنانش از ممنوعیت خدمت در ارتش برای همجنس گراها که توسط ترامپ مطرح شده ، بیرون کرده است.


کد مطلب: 106010

آدرس مطلب: http://newsirani.com//news/106010/چرا-خانم-سخنگو-رستوران-بیرون-انداختند

خبر ایرانی
  http://newsirani.com