خبر ایرانی 11 فروردين 1396 ساعت 22:25 http://newsirani.com//news/72785/ممنوعیت-پرواز-پنج-دختر-ساپورت-پوش -------------------------------------------------- عنوان : ممنوعیت پرواز پنج دختر ساپورت پوش -------------------------------------------------- این شرکت هوایی گفته که این افراد بلیط مخصوص کارمندان و بستگان خاص آنها را داشتند که براساس آن مسافران حامل اینگونه بلیطها باید مقررات پوشش شرکت را رعایت کنند. متن : سرویس جهان خبرایرانی، بازدید شرکت هواپیمایی یونایتد ایرلاینز در آمریکا از پرواز ۵ دختر ساپورت پوش که یکی از آنها ۱۰ سال داشته جلوگیری کرد. این شرکت هوایی گفته که این افراد بلیط مخصوص کارمندان و بستگان خاص آنها را داشتند که براساس آن مسافران حامل اینگونه بلیطها باید مقررات پوشش شرکت را رعایت کنند. ساپورت زنان ساپورت پوشان خارجی زندگی در آمریکا دختران ساپورت پوش اخبار آمریکا بر اساس آیین نامه این شرکت، دارندگان این بلیطها اجازه ندارند برخی لباسها را به تن کنند مثل: لباسهای بسیار چسبان مانند ساپورت و یا شلوار یوگا و یا تاپهای بسیار چسبان و کشی، تاپهایی که بین سینه و کمر را نمی پوشاند و یا دامنهای بسیار کوتاه و دمپایی های ابری. این شرکت هوایی همزمان تاکید کرده است که مشتریانی که بلیطهای عادی دارند می توانند ساپورت بپوشند. منتقدان می گویند که اقدام یونایتد ایرلاینز جنسیت زده است و اعمال چنین مقرراتی در مورد یک دختر ۱۰ ساله مناسب نیست.