خبر ایرانی 27 اسفند 1396 ساعت 11:29 http://newsirani.com//gallery/99605/1/فرار-مرگ-حتمی-عکس -------------------------------------------------- عنوان : فرار از مرگ حتمی! +عکس -------------------------------------------------- یک عکاس روس این تصاویر جالب و دیدنی را از فرار یک مرغ دریایی از چنگال ببرهای سیبری در شمال چین به ثبت رسانده است. متن : یک عکاس روس این تصاویر جالب و دیدنی را از فرار یک مرغ دریایی از چنگال ببرهای سیبری در شمال چین به ثبت رسانده است.