خبر ایرانی 9 فروردين 1397 ساعت 16:39 http://newsirani.com//news/100280/اختلال-اتصال-تلگرام-برطرف -------------------------------------------------- عنوان : اختلال در اتصال به تلگرام برطرف شد -------------------------------------------------- اختلال در اتصال به شبکه اجتماعی تلگرام از لحظاتی قبل برطرف شد. متن : اختلال ایجاد شده در شبکه اجتماعی تلگرام برطرف شد. از ساعت 13:30 اختلالی در شبکه اجتماعی تلگرام به وجود آمده بود که از دقایقی قبل برطرف شد.