خبر ایرانی 7 خرداد 1394 ساعت 19:20 http://newsirani.com//gallery/19018/1/پسر-دختر-نمای-ایرانی-فرودگاه-شیراز-عکس -------------------------------------------------- عنوان : پسر دختر نمای ایرانی در فرودگاه شیراز/عکس -------------------------------------------------- عكس پسر آباداني در فرودگاه شيراز متن : مامورين وی را با دختر اشتباه گرفتن و پس از بازداشت آن متوجه پسر بودنش شدند!