خبر ایرانی 6 دی 1397 ساعت 15:28 http://newsirani.com//gallery/109623/1/رقص-ایستاده-نماز-نشسته-پادشاه-عکس -------------------------------------------------- عنوان : رقص ایستاده، نماز نشسته پادشاه! +عکس -------------------------------------------------- متن :