خبر ایرانی 19 شهريور 1396 ساعت 10:55 http://newsirani.com//news/86186/طوفان-دختر-ترامپ-راه -------------------------------------------------- عنوان : طوفان «دختر ترامپ» در راه است! -------------------------------------------------- گروهی از معترضان آمریکایی در طوماری خواستار تغییر نام توفان «ایرما»، مخرب‌ترین‌ توفان تاریخ، به نام «ایوانکا ترامپ» شده‌اند. متن : سرویس جهان خبرایرانی، گروهی از معترضان آمریکایی در طوماری خواستار تغییر نام توفان ایرما، مخرب ترین توفان تاریخ، به نام ایوانکا ترامپ شده اند. بنیانگذاران این طومار که بیش از 10 هزار نفر آن را امضا کرده اند، می گویند دولت آمریکا با انکار تغییرات آب وهوایی، خروج از موافقتنامه پاریس و از بین بردن کمیته های بررسی تغییرات اقلیمی، نشان داده است کاملا غیرمسئولانه عمل می کند. حتی ایوانکا هم که وعده داده بود تلاش می کند بر پدرش تاثیر بگذارد، سکوت کرده است و با دولت پدرش همراهی می کند. از این رو، او هم به اندازه این توفان برای محیط زیست مخرب است.