خبر ایرانی 25 بهمن 1393 ساعت 13:55 http://newsirani.com//news/14716/فیلم-حضور-جالب-اوباما-یک-تبلیغ-تلویزیونی -------------------------------------------------- عنوان : فیلم/ حضور جالب اوباما در یک تبلیغ تلویزیونی! -------------------------------------------------- حضور غیرمنظره اوباما در تبلیغ بیمه عمومی در شبکه محبوب بازفید. متن : فیلم