خبر ایرانی 25 مرداد 1397 ساعت 14:15 http://newsirani.com//news/109263/نظر-وزیر-نیرو-درباره-طرح-های-انتقال-آب -------------------------------------------------- عنوان : نظر وزیر نیرو درباره طرح‌های انتقال آب -------------------------------------------------- وزیر نیرو گفت: طبق برنامه تهیه شده برای سال ۹۸ باید ۲۵ نیروگاه جدید در کشور وارد مدارد شود. متن : رضا اردکانیان چهارشنبه شب در نشست با مسئولان استان مازندران به تهیه برنامه سال ۹۸ وزارت نیرو برای تامین انرژی اشاره کرد و گفت: برای تامین هشت تا ۹ هزار مگاوات برق برنامه ریزی شده تا تابستان ۹۸ را بدون خاموشی سپری کنیم و ۵۰ درصد این میزان را باید از طریق سرمایه گذاری در بخش تولید اجرایی کنیم.اردکانیان با بیان اینکه ۲۵ نیروگاه جدید باید در مناطق مختلف کشور ایجاد و وارد مدارد شود گفت: چهار هزار مگاوات نیز از طریق روش های مختلف مانند مدیریت مصرف حاصل و تامین شود. وزیر نیرو با اشاره به اینکه در مدیریت مصرف نیز حدود ۱۳ برنامه از سوی وزارت نیرو تهیه شده است گفت: سیستم ها و سیاست های تشویقی برای مصرف کنندگان کمتر از الگوی مصرف در نظر گرفته شده است. اردکانیان با تاکید بر تامین منابع و تسریع در روش کار برای اجرای پروژه های آبی و برقی استان مازندران اظهار داشت: باید هدف مشترک افزایش سطح رضایتمندی مردم باشد و باید در این زمینه تلاش کنیم. وی با بیان اینکه در مازندران در بسیاری از شاخص ها مانند فاضلاب بهداشتی و آب بندان ها عقب هستیم گفت: اگر هدف نهایی رضایتمندی مردم باشد باید برای رفع مسائل فراروی تلاش کنیم. اردکانیان، با عنوان اینکه کمبود ها را باید با تلاش یکدیگر رفع کنیم اظهار داشت: استانی که در سال میلیون ها مسافر و مهمان دارد باید مسائل و مشکلات فراروی آن را رفع کنیم و شاخص ها را به میانگین کشوری برسیم. وی با اظهار اینکه موضوع آب بندان ها را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد درباره طرح های انتقال آب از جمله دریای خزر گفت: تاکنون حرف و صحبتی از سوی رئیس جمهور در این زمینه نشنیدم و همواره ایشان بر بحث کارشناسی تاکید کرده اند. اردکانیان درباره طرح های سازگاری با کم آبی نیز گفت: این طرح به عنوان گفتمان جدید وارد ادبیات مدیریت منابع آبی کشور شده است و باید به عنوان واقعیت با کم آبی سازگار شویم. وی تصریح کرد: اقلیم ما اقلیمی است که باید برای مصرف در زمینه انرژی و آب چاره جویی کنیم، زیرا مصرف در این بخش ها مشکل ساز است و طرح های انتقال آب نمی تواند مشکلات را حل کند. وی درباره هدررفت برق نیز گفت: هدر رفت برق را نمی توان به صفر رساند و میزان هدر رفت از ۱۴ درصد به ۱۰.۶ درصد رسیده است و باید به زیر ۱۰ درصد برسد. وی درباره طرح ملی دریای خزر نیز اظهار داشت: این طرح از سوی وزارت نیرو دنبال و پیگیری می شود.