خبر ایرانی 27 بهمن 1396 ساعت 10:37 http://newsirani.com//gallery/97643/1/نمایی-زیبا-خانم-بازیگر-ساحل-دریا-عکس -------------------------------------------------- عنوان : نمایی زیبا از خانم بازیگر در ساحل دریا /عکس -------------------------------------------------- لاله اسکندری : در کنار آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس….. متن :