خبر ایرانی 3 آبان 1394 ساعت 20:52 http://newsirani.com//gallery/31031/1/حضور-بانوان-باپوشش-های-غیرمتعارف-عزاداری-امام-حسین-ع -------------------------------------------------- عنوان : حضور بانوان باپوشش های غیرمتعارف در عزاداری امام حسین(ع) -------------------------------------------------- در برخی از هیات های عزاداری امام حسین (ع) بانوان با پوشش های غیرمتعارف حضور داشتند. متن : خبرایرانی: برخی از بانوان با پوشش های غیرمتعارف در مراسم عزاداری سالار شهیدان شرکت کردند.