خبر ایرانی 22 اسفند 1396 ساعت 15:45 http://newsirani.com//gallery/99280/1/عکس-درس-چهار-شنبه-سوری-کتاب-فارسی-دوم-دبستان -------------------------------------------------- عنوان : عکس/ درس چهار شنبه سوری در کتاب فارسی دوم دبستان -------------------------------------------------- درسی در مورد مراسم چهار شنبه سوری در کتاب فارسی دوم دبستان در سال ۱۳۳۰ خورشیدی را مشاهده می کنید. متن :