خبر ایرانی 22 تير 1394 ساعت 10:00 http://newsirani.com//gallery/23020/1/جان-کری-کلیسای-وین-تصاویر -------------------------------------------------- عنوان : جان کری در کلیسای وین /تصاویر -------------------------------------------------- وزیر امور خارجه آمریکا دیروز یکشنبه و پیش از شرکت در مذاکرات هسته ای برای انجام فرائض دینی خود به کلیسایی در وین رفت. متن : جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیروز قبل از شرکت در مذاکرات هسته ای برای انجام فرائض دینی خود به کلیسای استفان در وین رفت. وزارت امور خارجه آمریکا نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: وزیر امور خارجه آمریکا پیش از عزیمت به هتل کوبورگ و محل مذاکرات هسته ای به کلیسای جامع استفان رفته و به مدت ۴۰ دقیقه به انجام قرائض دینی خود پرداخته است.