خبر ایرانی 1 شهريور 1397 ساعت 14:00 http://newsirani.com//news/109577/توافق-نهایی-قدوس-آمینس-فرانسه -------------------------------------------------- عنوان : توافق نهایی قدوس با آمینس فرانسه -------------------------------------------------- سامان قدوس در نهایت با تیم آمینس فرانسه به توافق رسید. متن : در حالیکه فراز و نشیب های زیادی بر سر انتقال سامان قدوس وجود داشت این بازیکن یا قراردادی به ارزش ۳.۵ میلیون یورو با آمینس فرانسه توافق کرد و در صورت موفقیت در تست های پزشکی قرارداد خود را امضا می کند.قدوس علاوه بر اینکه اولین ایرانی تاریخ لیگ فرانسه است به سومین فروش ارزشمند یک بازیکن از لیگ سوئد نیز تبدیل شد.