خبر ایرانی 31 تير 1397 ساعت 15:00 http://newsirani.com//news/107759/ساعتی-غذا-بخوریم-لاغر-شویم -------------------------------------------------- عنوان : چه ساعتی غذا بخوریم تا لاغر شویم؟ -------------------------------------------------- محققان می گویند، افرادی که پیش از ساعت 3 بعدازظهر وعده ناهار خود را صرف می کنند 30 درصد بیشتر از افرادی که ساعت 3 ناهار می خورند وزن کم می کنند. متن : نیمی از افرادی که در این تحقیقات شرکت کرده بودند وعده ناهار خود را پیش از ساعت 3 و نیمی دیگر ناهارشان را پس از ساعت 3 صرف کردند و دریافتند افرادی که صبحانه کامل می خورند و مصرف وعده ناهار را به تأخیر نمی اندازند 9 کیلوگرم وزن کم کرده بودند. این نخستین پژوهشی است که تأثیر ساعت غذا خوردن روی کاهش وزن را نشان می دهد. در واقع بر اساس بررسی های دانشمندان افرادی که دیرتر غذا می خورند از سرعت کاهش وزن کمتری برخوردارند و میزان کاهش وزن آنها در مقایسه با دیگران کم تر است. بنابراین اگر می خواهید در برنامه کاهش وزنتان موفق باشید قبل از ساعت 3 ناهار بخورید و فراموش نکنید ساعت سایر وعده های غذایی نقشی در کاهش وزن ایفا نمی کند.