خبر ایرانی 28 دی 1393 ساعت 19:44 http://newsirani.com//news/13535/فیلم-جاذبه-های-گردشگری-ایران -------------------------------------------------- عنوان : فیلم/ جاذبه های گردشگری ایران -------------------------------------------------- متن : newsirani.com/images/docs/files/000013/nf00013535-1.flv