خبر ایرانی 25 مرداد 1397 ساعت 21:20 http://newsirani.com//gallery/109289/1/فرزندان-افشانی-کجا-هستند-شغلی -------------------------------------------------- عنوان : فرزندان افشانی کجا هستند و چه شغلی دارند؟ -------------------------------------------------- متن : سید محمدعلی افشانی شهردار تهران در صفحه شخصی خود در توییتر با پیوستن به پویش فرزندت کجاست اعلام کرد.