خبر ایرانی 1 شهريور 1397 ساعت 12:45 http://newsirani.com//news/109586/مسیر-های-حرکت-زائران-منا-سمت-جمرات -------------------------------------------------- عنوان : مسیر‌های حرکت زائران از منا به سمت جمرات -------------------------------------------------- حدود ۸۶ هزار نفر زایران کشورمان روز‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ذی الحجه باید از منا به سمت جمرات حرکت کنند و به رمی جمرات بپردازند. متن : آدرس دقیق حرکت منا به جمرات، ابتدا از زیرگذر سمت چپ چادر های منا به خیابان۲۳ وارد می شوند و بعد از عبور از خیابان ۲۳، از سمت راست به خیابان ۲۰۲ وارد می شوند و این خیابان را تا انتها طی می کنند.سپس زایران از سمت چپ انتهای خیابان وارد خیابان ۲۱۹ می شوند و بعد از طی مسافت ۹۰ متری وارد خیابان سوق العرب می شوند و به سمت راست یعنی سمت جمرات حرکت خواهند کرد. طول این خیابان تا جمرات نیز نیز حدود یک کیلومتر و ۸۰۰ متر خواهد بود که زایران بعد از طی این مسافت به جمرات رسیده و رمی جمره را انجام می دهند. زایران عزیز بعد از انجام عمل رمی جمره، از کنار ستون ۵۸ وارد خیابان ملک فیصل می شوند که بعد از عبور از مسجد خیف و بعد از طی مسافت ۲ کیلومتری از کنار طریق مشاط (مسیر پیاده) به پل ملک عبدالله می رسند. بعد از اینکه پل ملک عبدالله را پست سرگذاشتند باید از مسیر مشاط وارد خیابان ۲۳ می شوند که بعد از عبور از تقاطع خیابان جوهره و سوق العرب از سمت راست زیرگذر مخصوص چادر های ایران وارد منطقه چادر های منا می شوند.