خبر ایرانی 15 بهمن 1393 ساعت 8:57 http://newsirani.com//news/14156/فیلم-زنده-سوزاندن-خلبان-اردنی -------------------------------------------------- عنوان : فیلم/ زنده سوزاندن خلبان اردنی -------------------------------------------------- گروه تروریستی داعش، فیلمی را از زنده سوزاندن "معاذ الکساسبه" خلبان اردنی منتشر کرد. در این فیلم عناصر داعش پس از پوشاندن لباس نارنجی به "معاذ الکساسبه" او را در قفس قرار داده و آتش زدند. متن : گروه تروریستی داعش، فیلمی را از زنده سوزاندن "معاذ الکساسبه" خلبان اردنی منتشر کرد. در این فیلم عناصر داعش پس از پوشاندن لباس نارنجی به "معاذ الکساسبه" او را در قفس قرار داده و آتش زدند. فیلم