خبر ایرانی 3 تير 1397 ساعت 11:13 http://newsirani.com//news/106010/چرا-خانم-سخنگو-رستوران-بیرون-انداختند -------------------------------------------------- عنوان : چرا خانم سخنگو را از رستوران بیرون انداختند؟ -------------------------------------------------- پیشتر سندرز در توئیتر خود نوشته بود که در یکی از رستوران های لکسینگتون به خاطر اینکه او با ترامپ کار می کند ، بیرونش کرده اند. متن : به گزارش خبر ایرانی، صاحب رستورانی در ویرجینیا که سخنگوی مطبوعاتی رئیس جمهور آمریکا سارا سندرز را بیرون انداخته بود، در خصوص کارش توضیح داد.به گزارش اسپوتنیک به نقل از واشنگتن پست، وی توضیح داد که این رفتارش به خاطر سیاست دونالد ترامپ علیه اقلیت های جنسیتی است. پیشتر سندرز در توئیتر خود نوشته بود که در یکی از رستوران های لکسینگتون به خاطر اینکه او با ترامپ کار می کند ، بیرونش کرده اند. بر اساس اطلاعات این روزنامه ، چند همکار صاحب رستوران همجنس گرا هستند. صاحب رستوران توضیح داد که سندرز را به خاطر نارضایتی کارکنانش از ممنوعیت خدمت در ارتش برای همجنس گراها که توسط ترامپ مطرح شده ، بیرون کرده است.