خبر ایرانی 23 بهمن 1396 ساعت 15:10 http://newsirani.com//gallery/97389/1/عکس-خبرنگار-معروف-همراه-خانواده-اش-راهپیمایی -------------------------------------------------- عنوان : عکس/خبرنگار معروف همراه با خانواده‌اش در راهپیمایی -------------------------------------------------- مرتضى غرقى با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: روزی بیاد ماندنی همراه با خانواده در مراسم امروز ٢٢ بهمن امروز مردم ایران بار دیگر مشروعیت نظام ج. اا را به رخ جهانیان کشیدند و نشان دادند همچنان حامی نظام ج. اا هستند. البته هنوز مردم با رانت خواران داخلی حساب و کتاب نکرده و در انتظار اقدامات جدی نظام با ان‌ها هستند. متن : مرتضى غرقى با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: روزی بیاد ماندنی همراه با خانواده در مراسم امروز ٢٢ بهمن امروز مردم ایران بار دیگر مشروعیت نظام ج. اا را به رخ جهانیان کشیدند و نشان دادند همچنان حامی نظام ج. اا هستند. البته هنوز مردم با رانت خواران داخلی حساب و کتاب نکرده و در انتظار اقدامات جدی نظام با ان ها هستند.