خبر ایرانی 24 مرداد 1394 ساعت 10:56 http://newsirani.com//news/25413/ادعای-جدید-مونیز-درباره-ایران -------------------------------------------------- عنوان : ادعای جدید مونیز درباره ایران! -------------------------------------------------- وزیر انرژی آمریکا مدعی شد: باید انتظار ادامه حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر در این کشور را داشته باشیم. متن : ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا در مصاحبه با نشریه بولتن دانشمندان اتمی، مدعی شد: "ما مطمئنا شک نداریم که مبالغی که از رفع تحریمها نصیب ایران می شود در جهت تقویت امور نظامی آنها به کار می رود. بخشی از این مبالغ به فعالیت های منطقه ای مختلف آنها از جمله حمایت از گروههای تروریستی چون حزب الله، ایجاد بی ثباتی در یمن و سوریه و همچنین ادامه نقض حقوق بشر در این کشور از جمله ادامه بازداشت آمریکایی ها، سخنان ضد یهودی و غیره اختصاص داده می شود و ما انتظار داریم که این وضعیت ادامه پیدا کند."