خبر ایرانی 25 مرداد 1397 ساعت 11:02 http://newsirani.com//news/109269/برخورد-۲-جنگنده-صهیونیستی-سرزمین-های-اشغالی -------------------------------------------------- عنوان : برخورد ۲ جنگنده صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی -------------------------------------------------- واحد نظارت و کنترل ارتش رژیم صهیونیستی از برخورد دو فروند جنگنده صهیونیستی در داخل پایگاه نظامی «حتسریم» واقع در سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ خبر داد. متن : واحد نظارت و کنترل ارتش رژیم صهیونیستی از برخورد دو فروند جنگنده صهیونیستی در داخل پایگاه نظامی حتسریم واقع در سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸ خبر داد.به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، کانال ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی به خبر برخورد دو فروند جنگنده صهیونیستی در داخل پایگاه نظامی حتسریم واقع در سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸ اشاره کرد. این کانال در ادامه گزارش داد: در پی این حادثه خسارت های سنگینی به این جنگنده ها وارد شد. بر اساس این گزارش، سانحه مذکور زمانی رخ داد که یکی از این جنگنده ها قصد داشت دست به تمرین نظامی بزند، لذا به محض بلند شدن بال آن به جنگنده دیگر برخورد کرد و به همین خاطر این تمرین نظامی لغو و خلبان آن توبیخ و قرار شد به مدت چهار روز بازداشت شود.