خبر ایرانی 22 مرداد 1396 ساعت 9:34 http://newsirani.com//gallery/84175/1/فیلم-معلق-زدن-گاومیش -------------------------------------------------- عنوان : فیلم/ معلق زدن گاومیش -------------------------------------------------- یک گاومیش نر هیمالیا هنگام درگیری بر سر قلمرو بی توجه به شیب دامنه با چنان قدرت و سرعتی به رقیبش حمله ور شد که به جای حریف خودش یک معلق کامل زد و زمین خورد. متن : دانلود به گزارش جام جم آنلاین، یک گاومیش نر هیمالیا هنگام درگیری بر سر قلمرو بی توجه به شیب دامنه با چنان قدرت و سرعتی به رقیبش حمله ور شد که به جای حریف خودش یک معلق کامل زد و زمین خورد.