خبر ایرانی 3 مهر 1395 ساعت 12:05 http://newsirani.com//gallery/57535/1/موش-مرده-غذای-رستوران-انگلیسی-عکس -------------------------------------------------- عنوان : موش مرده در غذای رستوران انگلیسی +عکس -------------------------------------------------- در بشقاب غذای یک رستوران در بلکبورن انگلیس موش مرده دیده شد. متن : در بشقاب غذای رستورانی در بلکبورن انگلیس موش مرده ای دیده شد که عصبانیت مشتری این رستوران را برانگیخت. پس از شکایت مشتری از رستوران مدنظر، مدیر این غذاخوری وجود موش در بشقاب غذا را تکذیب کرد و گفت این عمدی بوده و چنین اتفاقی تابحال در رستوران او رخ نداده است. کارشناسان در حال پیگیری این موضوع هستند که این موش در آشپزخانه این رستوران طبخ شده یا خیر، تا دادگاه به شکایت مشتری رسیدگی کند.