خبر ایرانی 19 فروردين 1393 ساعت 15:10 http://newsirani.com//news/4531/برخي-توريستها-رانندگي-زنان-ايران-متعجب-مي-شدند -------------------------------------------------- عضو جامعه تورگردانان: عنوان : برخي توريستها از رانندگي زنان در ايران متعجب مي شدند! -------------------------------------------------- عضو جامعه تورگردانان كشور تاكيد كرد: بايد با اصلاح و رفع برخي موانع اخذ ويزاي ايراني ورود گردشگران خارجي به داخل را تسهيل كنيم. متن : افشين عزيزي كارگزار تورهاي ورود به ايران و مدير عامل مجتمع بين المللي ايرانگردي و جهانگردي (آيتو) درگفتگو با خبرايرانيبا اشاره به نگاه توريستهاي خارجي قبل از ورود به ايران گفت: توريستهاي خارجي آنقدر تحت تاثير تبليغات منفی هستند كه وقتي وارد كشورمان مي شوند باورشان نمي شود كه خانم ها در ايران رانندگي مي كنند يا اصلا در ايران چراغ قرمزي وجود دارد ما بايد اين نگاه را اصلاح كنيم. وي افزود : در حال حاضر آيتو در ابتكاري اقدام به دعوت رايگان از برخي خبرنگاران موثر كشورهاي هدف مي كند و با برگزاري تورهاي آشنايي با ايران سعي كرده تا بخشي از اين نگاه را از طريق رسانه ها و خبرنگارانشان خنثي كند. عزيزي خاطرنشان كرد: در كنار اين دست اقدامات بايد زيرساختهاي توريستي كشورمان را به سرعت ارتقا دهيم چرا كه صرف ورود گردشگر نمي تواند در دراز مدت صنعت گردشگري را بيمه كند ما بايد كاري كنيم كه توريستها بازهم به ايران برگردند از طرفي ديگر بايد ضمن رعايت موازين امنيتي كه تاكنون رعايت مي شده است برخي موانع در خصوص صدور رواديد برداشته شود و حتي ما ميتوانيم گذرنامه 60 كشور را بدون ويزا اجازه ورود دهيم. اين فعال صنعت گردشگري تصريح كرد:ما بايد درصد اشغال هتلهايمان را به بالاي 80 درصد برسانيم در آن صورت مي توانيبم هزينه هاي گردشگري را كاهش دهيم.. مديرعامل آيتو ضمن تشريح برخي برنامه هاي آيتو براي گردشگري در سال 93 افزود: به دنبال آن هستيم تا در سال جاري گردشگران بسياري را از آمريكاي جنوبي نظير برزيل، آرژانتين و كلمبيا به ايران بياوريم تا ظرفيتهاي گردشگري در اين منطقه بالفعل كنيم و همچنين با حضور فعال همچون گذشته در نمايشگاه هاي بين المللي در كشورهاي هدف نظير آلمان ، ايتاليا و ژاپن سعي در ارايه تصوير واقعي از كشورمان داريم تا بتوانيم سياستهاي اقتصاد مقاومتي در اين عرصه را عملياتي كنيم.