خبر ایرانی 6 بهمن 1393 ساعت 19:22 http://newsirani.com//news/13811/پیشنهاد-کاهش-یارانه-نقدی-۳۰-هزار-تومان -------------------------------------------------- عنوان : پیشنهاد کاهش یارانه نقدی به ۳۰ هزار تومان -------------------------------------------------- رجب رحمانی با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: مهمترین بحث این جلسه مربوط به دو موضوع هدفمندی یارانه‌ها و نیز تعیین قیمت نفت است. متن : عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: پیشنهادات مختلفی برای هدفمندی یارانه ها مطرح شده از جمله کاهش یارانه نقدی به ۳۰ هزار تومان است. رجب رحمانی با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: مهمترین بحث این جلسه مربوط به دو موضوع هدفمندی یارانه ها و نیز تعیین قیمت نفت است. عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به پیشنهادات نمایندگان در مورد موضوع هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: یکی از پیشنهادات این است که یارانه نقدی خانوارها به 30 هزار تومان کاهش یابد و فقط خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از یارانه نقدی بیشتری برخوردار شوند، اما این موضوعات و نظرات هنوز هیچ نتیجه ای نداشته است. این نماینده مجلس در مورد قیمت نفت نیز گقت: دولت محکم روی قیمت پیشنهادی نفت 72 دلار در لایحه بودجه 94 ایستاده، اما برخی نمایندگان از نرخ 40، 45 و 50 دلاری برای نفت پیشنهاد می دهند. وی تاکید کرد: احتمال دارد امروز یا فردا بحث قیمت نفت جمع بندی شود.