خبر ایرانی 25 مرداد 1397 ساعت 17:17 http://newsirani.com//gallery/109285/1/دوستی-وزیر-58-ساله-نروژی-دختر-25ساله-ایرانی-عکس -------------------------------------------------- عنوان : دوستی وزیر 58 ساله نروژی با دختر 25ساله ایرانی +عکس -------------------------------------------------- متن : عبدالله گنجی فعال رسانه ای در توییتر درباره افکار عمومی غرب ها درباره دوستی مرد 58 ساله اروپایی با یک دختر 25 ساله ایرانی نوشت: