خبر ایرانی 10 فروردين 1397 ساعت 11:08 http://newsirani.com//news/99933/جهان-چگونه-اداره-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : جهان چگونه اداره می شود؟ -------------------------------------------------- سیستمی در اروپا ایجاد شده تا پس انداز های آلمانی ها و فرانسوی ها را در اختیار یونانی ها، ایتالیائی ها، اسپانیائی ها و پرتفالی ها قرار گیرد. متن : به گزارش خبرایرانی، یونانی ها ملتی به شدت ولخرج هستند و آلمانی ها ملتی به شدت حسابگر، یونان در دهه گذشته ۲۳۰ میلیارد دلار وام خارجی گرفت و با وام خارجی به ولخرجی ادامه داد. اما ۷۰ درصد وام پرداختی به یونان را بانکهای آلمان و فرانسه پرداخت کردند. سیستمی در اروپا ایجاد شده تا پس انداز های آلمانی ها و فرانسوی ها را در اختیار یونانی ها، ایتالیائی ها، اسپانیائی ها و پرتفالی ها قرار گیرد. ◾️ملت های ولخرج؛ هیچ گاه نمی توانند وام خود را پرداخت کنند.