خبر ایرانی 20 آذر 1394 ساعت 9:02 http://newsirani.com//gallery/34799/1/سنگ-قبر-قرمز-رنگ-هادی-نوروزی-عکس -------------------------------------------------- عنوان : سنگ قبر قرمز رنگ هادی نوروزی + عکس -------------------------------------------------- نصب سنگ مزار مرحوم نوروزی در مراحل آخر قرار گرفت ، سنگ مزار کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در حال تهیه و نصب است : سنگ قبر قرمز رنگ هادی نوروزی. متن : خبرایرانی: کارهای تهیه و نصب سنگ مزار مرحوم هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در حال انجام است و به نظر می رسد تا چند روز دیگر این سنگ قبر که نمایی شبیه توپ فوتبال دارد بر سر مزار این مرحوم نصب شود. گروهی از بابل تهیه و نصب سنگ مزار کاپیتان فقید تیم فوتبال پرسپولیس را برعهده گرفته است.