خبر ایرانی 31 تير 1396 ساعت 11:12 http://newsirani.com//news/82471/عکس-خردسالترین-کهنسال-ترین-رزمنده-دفاع-مقدس -------------------------------------------------- عنوان : عکس/ خردسالترین و کهنسال‌ترین رزمنده دفاع مقدس -------------------------------------------------- رکورد خردسالترین رزمنده دفاع مقدس مربوط به "محمد رضا رفیعی" با ۹ سال سن است و همچنین "حاج قربان نوروزی" نیز با ۱۰۵ سال سن کهنسال ترین سرباز نظامی داوطلب جنگ لقب گرفته. متن :