خبر ایرانی 27 مرداد 1397 ساعت 14:02 http://newsirani.com//news/109310/عکسی-زیرخاکی-عزت-الله-انتظامی-۵۳-سال-پیش -------------------------------------------------- عنوان : عکسی زیرخاکی از عزت‌الله انتظامی در ۵۳ سال پیش -------------------------------------------------- جمشید مشایخی، علی نصیریان و عزت‌الله انتظامی در عکسی قدیمی، زیر گریم سنگین یک نمایش در کنار هم دیده می‌شوند. این سه بازیگر به اضافه داود رشیدی و محمدعلی کشاورز به پنج‌تن تئاتر و سینمای ایران مشهور بودند. متن : جمشید مشایخی، علی نصیریان و عزت الله انتظامی در عکسی قدیمی، زیر گریم سنگین یک نمایش در کنار هم دیده می شوند. این سه بازیگر به اضافه داود رشیدی و محمدعلی کشاورز به پنج تن تئاتر و سینمای ایران مشهور بودند. سه بازیگر پیشکسوت ۵۰ سال پیش در کنار هم این عکس، چهارم فروردین ۱۳۴۴ گرفته شده است؛ در آن زمان، هنرمندان تئاتر در قالب چند گروه نمایشی، در اداره هنر های دراماتیک وقت (اداره تئاتر) به فعالیت هنری می پرداختند. علی نصیریان و عزت الله انتظامی، پیش از آمدن به اداره هنر های دراماتیک، کار را از صحنه دیگر تئاتر های تهران آغاز کرده بودند، جمشید مشایخی نخستین نیروی استخدامی آن اداره به شمار می آمد، محمدعلی کشاورز دانش آموخته دانشکده هنر های دراماتیک بود و داود رشیدی پس از تحصیل در اروپا، به ایران بازگشته و به این جمع پیوسته بود. این هنرمندان را به عنوان پنج تن بازیگری ایران می شناسند.