خبر ایرانی 29 شهريور 1394 ساعت 15:58 http://newsirani.com//news/28282/توضیح-اژه-ای-درباره-گیرنده-رشوه-۱۷میلیاردی -------------------------------------------------- عنوان : توضیح اژه‌ای درباره گیرنده رشوه ۱۷میلیاردی -------------------------------------------------- سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما فردی به عنوان مدیر یا مسئول دفتر یا کارمند دفتری که رشوه 17 میلیاردی گرفته باشد سراغ نداریم؛ اگر شما اطلاعات دارید در اختیار ما قرار دهیم. متن : محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در هشتاد و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در مورد رشوه 17 میلیاردی رئیس دفتر یک دادگاه در شعبه 19 مجتمع شهید بهشتی اظهارداشت: ما فردی به عنوان مدیر یا مسئول دفتر یا کارمند دفتری که رشوه 17 میلیاردی گرفته باشد سراغ نداریم؛ اگر شما اطلاعات دارید در اختیار ما قرار دهیم. اژه ای در مورد وضعیت سیلاب های اخیر و ورود قوه قضاییه به این مسأله بیان داشت: ورود قوه قضاییه بستگی به این دارد که دستگاه نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور گزارشی داده و کسی را مقصر تشخیص دهد و به دلیل کوتاهی عنوان کند که جرمی ایجاد شده و در این صورت دستگاه قضا وارد می شود. اژه ای به سیل طالقان و کرج پرداخت و تصریح کرد: در مورد سیلی که در طالقان و کرج به وقوع پیوسته سازمان بازرسی گزارشی داده اما اعلام جرم بر علیه کسی نکرده و گفته تخلفاتی بوده و این موارد را به دولت اعلام کرده و تذکراتی داده است.