خبر ایرانی 7 بهمن 1392 ساعت 15:32 http://newsirani.com//news/1964/رابطه-شکاف-طبقاتی-تورم -------------------------------------------------- عنوان : رابطه شکاف طبقاتی و تورم سعید لیلاز* -------------------------------------------------- متن : براساس اطلاعاتی که دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده فاصله درآمدی کم درآمدترین افراد با پردرآمدترین افراد به عدد 15 برابر رسیده و آمارهای بانک مرکزی نیز تائید می کند طی سال های 84 تا 90 میزان کسری بودجه خانوار سه برابر شده است. 15 برابرشدن درآمد دهک اول نسبت به دهم واجد اهمیت و روشنایی زیادی نیست چراکه در دهه اول انقلاب یکی از متعادل ترین و متناسب ترین نسبت های طبقاتی و کمترین شکاف های درآمدی در تمام خاورمیانه و آسیا بودیم. در سال 1351 نسبت دهک یکم به دهم فقط 12 برابر بود اما با ورود امواج درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران از سال 52 به بعد، چنان ساختار اجتماعی-اقتصادی به هم ریخت که این عدد تا سال 1356 به 38 برابر رسید به گونه ای که در تاریخ ایران و منطقه غرب آسیا و بسیاری از جهان بی سابقه بود. مهم است که ظرف دوره پنجساله نسبت دهک درآمدی از یک به 12 به یک به 38 رسید که شدیدترین سقوط آزاد شکاف طبقاتی و درآمدی بود. در اواخر دهه 50 سعی کردیم این نسبت درآمدی را درست و شکاف درآمدی را ترمیم و کمتر کنیم به گونه ای که عموما بین 14 تا 18 درصد تاکنون دائما نوسان داشته است. بنابراین خود 15برابر شدن دهک درآمد اول به دهک درآمد دهم تا فروردین 1392 به خودی خود اتفاق خیلی بدی نیست، مهم اینجاست که عامل اصلی افزایش این شکاف طبقاتی، تورم است. آنچه مسئولان، برنامه ریزان و مردم باید بدانند، اینکه تورم اصلی ترین خوره ای است که به جان جامعه می افتد و تمام دستاوردهای یک جامعه در کاهش شکاف طبقاتی و بهبود وضعیت معیشتی خانوارها را می تواند تحت الشعاع قرار دهد. به نظر می رسد در ایران از نیمه سال 1390 به بعد که امواج تورمی شروع و گسترش یافته است که عمدتا در اثر سیاست های پولی انبساطی و بی انضباطی های مالی دولت های گذشته وضعیت شکاف طبقاتی نیز دستخوش تغییراتی قرار گرفت. به گونه ای که فقط در سال 1390، حداقل دستمزد مصوب کارگران وزارت کار بنا به قدرت خرید و مطابق نرخ تورم حدود 11درصد کمتر از سال ماقبل بوده است. یعنی از قدرت خرید کارگران 11 درصد کاسته شد و برای سال های 1391 و 1392 این وضعیت به گونه ای ادامه یافت که به نظر می رسد در پایان سال 1392 حداقل دستمزد کارگران نسبت به دریافتی شان در پایان سال 1389 بین 35 تا 40 درصد کمتر باشد که این تکرار است. آنها که می گویند اقتصاد علم نیست، خوب است این را ببینند و بشنوند که چگونه تکرار همان شرایط، از سال های 89 به بعد عینا همان نتایج را به بار آورد و منجر به سقوط آزاد در قدرت خرید محروم ترین طبقات اجتماعی شده است. این وضع درمورد کارمندان حتی به گونه ای است که دچار سقوط آزاد بیشتری شده اند. مساله ای که در سال 1392 اتفاق افتاده است. اساسا به خاطر کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان است که تقاضای کافی برای خرید خودروهای ارزانقیمت تولید داخلی دیگر وجودندارد چون هر سال با 5/2 برابرشدن قیمت خودروها، حقوق کارگران با این تناسب افزایش نداشته است بنابراین اگر مسئولان می خواهند فکری به حال شکاف طبقاتی کنند تا شکاف درآمدی را کاهش دهند، در مرحله اول باید نرخ تورم را پایین آورند و در مرحله دوم باید حداقل مطابق با نرخ تورم و افزایش سالانه سطح عمومی قیمت ها، دستمزد گروه های حقوق بگیر را افزایش دهند. *اقتصاددان