خبر ایرانی 2 خرداد 1395 ساعت 19:42 http://newsirani.com//gallery/47334/1/فیلم-گریه-کردن-بچه-کرگدن-ها -------------------------------------------------- عنوان : فیلم/ گریه کردن بچه کرگدن‌ها -------------------------------------------------- این 3 بچه کرگدن یتیم که در یک مرکز حفاظت شده نگهداری می شوند پس از تمام شدن وعده شیرشان صدایی شبیه به گریه سر می دهند. متن : این 3 بچه کرگدن یتیم که در یک مرکز حفاظت شده نگهداری می شوند پس از تمام شدن وعده شیرشان صدایی شبیه به گریه سر می دهند. دانلود این 3 بچه کرگدن پس از کشته شدن مادرانشان به دست شکارچیان در آفریقای جنوبی، به یکی از مناطق حفاظت شده منتقل شده اند.