خبر ایرانی 16 مرداد 1397 ساعت 15:55 http://newsirani.com//news/108806/بچه-جان-این-حرف-زشت-کجا-یاد-گرفتی -------------------------------------------------- عنوان : بچه‌جان! این حرف زشت را از کجا یاد گرفتی؟ -------------------------------------------------- بسیاری از اعمال بچه‌ها ناشی از عملکرد والدین است. کودکان رفتارهای پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و بسته به نزدیکی ارتباط رفتار دایی، عمو، خاله و عمه خود را به طور ناخودآگاه درونی می‌کنند. متن : کودکان قبل از دبستان و در مدرسه کلمات جدید زیادی یاد می گیرند، اما ممکن است والدین نخواهند فرزندشان برخی از آن کلمات را استفاده کند و به این ترتیب سعی می کنند از بددهنی کودک جلوگیری کنند. ممکن است اولین بار با شنیدن فحشی از زبان کودک تان شوکه شوید، اما نمی دانید چگونه با او رفتار کنید که این عادت نامناسب را ترک کند. اغلب کودکان چیزی را که شنیده اند تکرار می کنند. بسیاری از والدین نگران بددهنی یا بدزبانی فرزندانشان هستند و از خود می پرسند آن ها این حرف ها و کلمات را چگونه یاد گرفته اند؟ چرا این اتفاق برای فرزند ما افتاده؟ آیا ما مقصر هستیم؟ عده ای از والدین می گویند ما که این حرف های زشت را به زبان نمی آوریم، پس چطور فرزندمان چنین حرف هایی می زند؟ در نهایت نیز این سؤال برایشان مطرح است که چه باید کرد تا کودک ناسزاگویی را ترک کند؟ ممکن است شوکه شوید که کودک تان فحشی را به کار برده که حتی فکرش را هم نمی کردید آن را بلد باشد، اما کودکان در این سنین به سرعت فحش ها را به خاطر می سپارند. شاید وقتی که ماشینی جلوی تان پیچیده، شما فحشی از دهان تان بیرون پریده و شاید از دهان برادر بزرگ تر یا دوستش در زمین بازی آن را شنیده است. کودکان پیش از دبستان حتی اگر ندانند که معنای این فحش ها چیست، متوجه هستند که این لغات بار احساسی دارند. نگران نشوید، یک بچه بدجنس بار نیاورده اید. بسیاری از کودکان سه یا چهار ساله تازه متوجه می شوند که گفتن چنین کلماتی اشتباه است. در حقیقت، بسیاری از کودکان در این سنین در نهایت این طور گمان خواهند کرد که کلمه ای مانند احمق یک فحش بد است و قرار نیست آن را به کار ببرند. با این حال، هنوز مهارت همدلی در آن ها پرورش نیافته و به همین دلیل نمی دانند بعضی کلمات چطور می تواند دیگران را آزار دهد. پرسش این است که چگونه با کلمات نامهربانانه ای که کودک آن را به کار می برد برخورد کنیم؟ مداخله کنید و به او یادآور شوید که نباید این کلمات را به کسی بگوید. به او کمک کنید تا بفهمد وقتی این القاب را به دیگران نسبت می دهد، آن ها آزرده و ناراحت می شوند. مثلاً اگر دوست خود را احمق خطاب کرد، به او بگویید: اگر دوستت تو را احمق خطاب کند، چه حالی پیدا می کنی؟ و یا آیا می توانی راه بهتری برای نشان دادن عصبانیتت پیدا کنی؟ سعی کنید خودتان به عنوان الگوی کودک این القاب را به کار نبرید. کودک تان را تشویق کنید تا وقتی ناراحت و عصبانی است، بدون کاربرد کلمات آزاردهنده خودش را ابراز کند. به یاد داشته باشید، او دائم در حال دریافت اطلاعات تازه است و کلماتی که امروز توجه او را به مقدار زیاد جلب می کند، سرانجام جاذبه اش را از دست خواهد داد. شاید شما عامل بددهنی کودک باشید بسیاری از اعمال بچه ها ناشی از عملکرد والدین است. کودکان رفتارهای پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و بسته به نزدیکی ارتباط رفتار دایی، عمو، خاله و عمه خود را به طور ناخودآگاه درونی می کنند. رفتارهای درونی شده جزو معیارهای کودک قرار می گیرد و سپس او مطابق این معیار ها عمل می کند. به این فرآیند همانندسازی می گویند. کودک والدین خود را به عنوان اولین الگوهای زندگی می پذیرد و، چون آن ها را دوست دارد و آنان را سمبل هایی قوی می داند، رفتار والدین برای او الگو و شاخص قرار می گیرد. گاهی بین درون فکنی یک رفتار و بروز آن فاصله زمانی وجود دارد؛ برای مثال، کودک گفتاری ناپسند را ماه ها قبل از زبان پدر یا مادر یا نزدیکان خود شنیده، اما آن را امروز از خود بروز می دهد. این مدت به تشخیص کودک و شرایط او بستگی دارد که چه زمان، چگونه و در برابر چه کسی کلام زشت را به کار ببرد. در بعضی خانواده ها، والدین با فرزندان خود رفتار بسیار خصمانه ای دارند و در عین حال آنان را آزاد می گذارند. آن ها خود از حرف های زشت استفاده می کنند و فرزندان نیز آزادند که این گونه عبارات را به کار ببرند. یعنی والدین هیچ اقدامی در جهت جلوگیری از این رفتار به عمل نمی آورند و یا از نظر تربیتی هیچ گونه تدبیری از طرف والدین برای ترک فحش دادن در بچه ها صورت نمی گیرد. ذکر این نکته ضروری است که چه والدین حرف های زشت را به فرزند خود بگویند و چه در حضور او در برابر فرد دیگری این گونه کلمات را به کار ببرند، کودک آن ها را می آموزد و به وقت نیاز آن کلمات زشت را بر زبان می آورد. در برابر اولین فحش، خود را نبازید وقتی برای اولین بار اتفاق می افتد که کودک به کسی یا چیزی فحش می دهد از خود واکنشی نشان ندهید و خود را نبازید. کودک اگر ببیند این کلمه برایتان جذابیتی ندارد، احتمال کمتری دارد که بار دیگر آن را تکرار کند. اگر بار دیگر فحش داد، آرام باشید و بگویید: این کلمه خوبی نبود و ما این کلمه رو توی خونه مون نمی گیم. اگر بدزبانی ادامه پیدا کرد، سعی کنید شما و سایر بزرگسالان اطراف کودک، الگوی خوبی برای او باشید، اما اگر گاهی ناسزا از دهان تان بیرون پرید، دستپاچه نشوید. اشاره مختصری به اشتباه تان داشته باشید: نباید این حرف رو می زدم و سپس طوری رفتار کنید که انگار اتفاقی نیفتاده است. اغلب اوقات کودکان قصد آزردن عمدی دیگری را ندارند. اگر اجازه ندهید کود ک تان شیرینی اضافه بردارد ممکن است به شما بگوید: احمق یا خر، چون می داند این کلمات توجه شما را جلب می کند. قبل از هر چیز، پیش از آنکه از خشم برافروخته شوید، به یاد داشته باشید کودکان در سنین پیش دبستانی معنای ناسزایی را که گفته اند، نمی دانند. علاوه بر این، شما تنها پدر و مادری نیستید که با این مشکل مواجه اید. بسیاری از والدین گاهی ناچارند کودک شان را در این سنین به خاطر بددهنی سرزنش کنند. یک کودک سه یا چهار ساله کم کم متوجه این نکته می شود که بعضی کلمات توجه اطرافیان را برمی انگیزد و پدر و مادر را به پاسخ وامی دارد. این یافته، کودک را که به دنبال امتحان حد و مرزهاست، به هیجان می آورد. برای کودکی که حس شوخ طبعی او در حال شکل گیری است نام اندام های خصوصی بدن صرفاً خنده دار است و هیچ انگیزه منفی و بدطینتی در پس آن نیست. در هر صورت، این طرز برخورد با کودکان بددهن است که باعث تعدیل این رفتار یا تشدید آن خواهد شد. بددهنی هم درجه بندی دارد زمانی که می خواهید به بددهنی فرزندتان رسیدگی کنید، به دلایل احتمالی کار او فکر کنید. اینکه چه وقت و چگونه بددهنی می کند اهمیت دارد. رفتار کودک پنج ساله ای که فحشِ شنیده در اتوبوس را تکرار می کند، بسیار متفاوت از پسر نوجوانی است که به معلمش فحش داده است. گاهی کودکان به این دلیل فحش می دهند که فاقد برخی مهارت های مهم زندگی مانند مهارت برقراری ارتباط و مهارت های اجتماعی هستند. اگر دلیل بددهنی این باشد، بسیار مهم است که این مهارت ها را بدون اتلاف وقت به او یاد بدهید. در غیر این صورت، ممکن است عواقب این ضعف مهارت در تمام زندگی دامنگیر او شود. بزرگسالانی که مهارت های اجتماعی و خودکنترلی ضعیفی دارند ممکن است به دلیل بددهنی از کار اخراج شوند. اگر گمان می کنید بددهنی نشانه ای از یک مشکل بزرگ تر، برای مثال مهارت ضعیف در مدیریت خشم است، این مهارت ها را به عنوان بخشی از برنامه تربیتی تان به کودک بیاموزید. از جمله علل اصلی یادگیری کلام زشت و فحش، ارتباط کودکان با دوستان و بچه های دیگر است. بسیاری اوقات کودکان عامل فحش یا بدزبانی یکدیگرند. در مهد کودک، کوچه و هر جای دیگری که بچه ها فرصت بازی و به خصوص درگیری با هم را پیدا کنند، ممکن است این بدآموزی صورت بگیرد. از دیگر عوامل بروز فحش یا بدزبانی در بچه ها، به کارگیری کلام زشت به عنوان اعتراض است. کودک با بر زبان آوردن این گونه حرف ها اعتراض خود را نشان می دهد؛ این نوعی رفتار تلافی جویانه است که بعضی کودکان در پیش می گیرند. آن ها احساس می کنند، فقط با ادای این گونه کلمات است که تخلیه می شوند و می توانند نارضایتی خود را نشان دهند. ارزش های خانواده نقش مهمی در چگونگی واکنش انتخابی شما به بددهنی دارد. برای برخی خانواده ها، اینکه بچه ها، ناسزا های متداول را به کار می برند اهمیت خاصی ندارد. در برخی دیگر از خانواده ها کاربرد این کلمات به سرعت با واکنش رو به رو خواهد شد. در هر حالت شما باید با فرزندان تان درباره ارزش های متفاوت افراد مختلف صحبت کنید تا آن ها بدانند کلمات کاربردی شان ممکن است برای دیگران آزاردهنده باشد. اگر خانواده ای هستید که مطلقاً این کلمات را ممنوع می دانید با فرزندتان صحبت کنید تا از این موضوع آگاه شود. 7 راهکار برای درمان بددهنی کودکان الگوی خوبی باشید؛ مراقب رفتارهای تان به عنوان الگویی برای کودکان باشید. اگر فحش می دهید، احتمالاً کودک تان هم همین کار را خواهد کرد. به صرف اینکه به او بگویید: این حرف ها مال بزرگ ترهاست؛ به خاطر همین من می تونم بگم، اما تو نه بددهنی او را متوقف نخواهد کرد. کودکان می خواهند مانند بزرگسالان باشند و کار شما را تکرار خواهند کرد. اگر تا به امروز به زبانی که با آن حرف می زنید دقت نداشته اید، اولین قدمِ مقابله با این وضع تغییر زبان خودتان است. علاوه بر این، مراقب راه های دیگری باشید که کودک با زبان نامناسب مواجه می شود. اگر به کودک تان اجازه می دهید فیلمی ببیند یا مشغول بازی ویدئویی ای باشید که بددهنی در آن فراوان است، احتمالاً از آن ها الگوبرداری خواهد کرد. به بد زبانی کودکان نخندید؛ گاهی کودک خردسال برای اولین بار از کلمات زشت استفاده می کند، موجب خنده بقیه می شود. این گونه برخورد از همان ابتدا برای او حکم تشویق انجام این رفتار را خواهد داشت و به تدریج به آن عادت می کند. در پاره ای موارد کودکان با به زبان آوردن حرف های زشت می توانند به خواسته های خود برسند؛ بنابراین بدزبانی را راهی برای رسیدن به اهداف خود تلقی می کنند و در درازمدت جزو رفتار آنان خواهد شد. اگر کودک به دنبال جلب توجه است، کارش را نادیده بگیرید؛ اگر شما به کلمات بدی که کودک به کار می برد، بخندید یا واکنش افراطی نشان دهید، تقریباً تضمین کردید که باز هم آن کلمه را تکرار کند. بی توجهی می تواند به عنوان اولین قدم برخورد مقابله ای خوبی باشد؛ به خصوص برای بچه های کم سال تر. اگر فحش تکرار شد، در عین اینکه توجه خاصی نشان نمی دهید، برایش توضیح دهید که این کلمه خوبی نیست و دیگر نباید آن را تکرار کند. برای فحش دادن قانون داشته باشید؛ اگر بددهنی کودک به مشکل تبدیل شد، شاید لازم باشد قوانینی وضع کنید. قانونی که بگوید از کلمات مناسب استفاده کن می تواند مفید باشد. ممکن است کودک به هشدار و یادآوری نیاز داشته باشد تا بفهمد مناسب یعنی چه. اگر قانونی برای بددهنی گذاشتید، ولی تغییری ایجاد نشد، ممکن است در نظر گرفتن عواقب منفی برای این کار ضرورت پیدا کند. مثلاً اگر کودک در عصبانیت فحش می دهد، از محل دورش کنید تا یاد بگیرد چطور پیش از آنکه چیزی دردسرساز بگوید، خودش را آرام کند. برای فحش ندادن کودک پاداش درنظر بگیرید؛ روش دیگر تربیتی این است که برای خوب حرف زدن به کودک پاداش بدهید. کودکی که بددهنی در مدرسه برایش مشکل ساز شده یا وقتی از کسی عصبانی است به او فحش می دهد ممکن است از روش گرفتن پاداش برای فحش ندادن سود ببرد. البته هدف بلندمدت باید این باشد که به کودک تان بیاموزید زبان او بر دیگران تأثیر می گذارد و اگر به کسی یا در زمان نامناسبی فحش بدهد، ممکن است با عواقب جدی رو به رو شود. به کودکان و نوجوانانی که زیر لب فحش می دهند، یاد دهید خود را کنترل کنند؛ بعضی از بچه ها وقتی به شدت تحت فشار قرار می گیرند، زیر لب شروع به فحش دادن می کنند. حتی اگر بچه زیر لب ناسزا می گوید، والدین باید عواقب آن را به فرزندشان بیاموزند. آن ها ممکن است بگویند: من چیزی نگفتم! شما می توانید با من متأسفم پاسخ دهید و بگویید: اما این چیزی است که من شنیدم شما می گویید. اگر در آینده چنین حرفی را از شما بشنوم، می تواند عواقب دیگری داشته باشد. به عبارت دیگر با این کار شما اجازه نمی دهید گفتن سخنان نادرست زمزمه گونه ادامه پیدا کند و کم کم او مجبور به کنترل گفتار خود می شود. بددهنی زیرلبی در خیلی از خانواده ها وجود دارد. در واقع این یکی از راه هایی است که فرد ناامیدی و خشم خود را بیان می کند. با این وجود، والدین باید در مورد مراقبت از زبان خود و الگوپذیری فرزندان از آن ها و همچنین نحوه پاسخ دادن به فرزندان خود به شدت دقت کنند. در نظر نگرفتن احترام و شخصیت سایر افراد، یک مشکل عمده امروزه است که بسیاری از کودکان و حتی بزرگسالان را تحت تأثیر قرار می دهد. کودکانی که یاد می گیرند چگونه با احترام رفتار کنند و با احترام صحبت کنند، بهتر می توانند در دنیای بالغین از کودکان و نوجوانانی که ترجیح می دهند مانند اراذل و اوباش رفتار کنند، زندگی کنند. با هم کلمات جایگزین پیدا کنید؛ با فرزند خود در صندلی بنشینید و کلمات و عبارات جدید و غیرتوهین آمیز را با صدای بلند بخوانید تا وقتی احساس ناراحتی و عصبانیت می کند، به شما بگوید. او را تشویق کنید تا از کلمات دیگر و مختلف برای توصیف شخص استفاده کند. با این کار او می تواند واژگان خود را گسترش دهد و به نوبه خود یک لحظه بد را به یک پیوند مثبت تبدیل کند. برگرفته از سایت: parents و care.com