خبر ایرانی 19 دی 1396 ساعت 14:09 http://newsirani.com//news/95133/تکذیب-احضار-سفیر-کشورمان-آلمان -------------------------------------------------- عنوان : تکذیب احضار سفیر کشورمان در آلمان -------------------------------------------------- یک منبع آگاه در سفارت کشورمان در برلین خبر احضار سفیر ایران از سوی وزارت خارجه آلمان را تکذیب کرد. متن : این منبع آگاه با تکذیب خبر احضار سفیر کشورمانگفت که هیچ تذکر یا احضاری برای سفیر کشورمان نیامده است. وی اخبار منتشر شده در این رابطه را در برخی از رسانه های آلمانی و بازتاب آن در رسانه های دیگر تکذیب کرد. برخی رسانه های آلمانی گزارش دادند که وزارت امور خارجه آلمان سفیر ایران در این کشور را برای پاسخگویی درباره اتهامات مربوط به آن چه جاسوسی سپاه قدس در آلمان از گروه های حامی اسرائیل عنوان شده، فراخوانده است.