تصاویر جالب از عشق و محبت در میان حیوانات

24 بهمن 1395 ساعت 0:50

در حیات وحش به ویژه حیوانات هم نوع نسبت به یکدیگر عشق و محبت نشان می دهند. علاقه آنها نسبت به یکدیگر بی شائبه است.


به گزارش لومتن، محبت و عشق نسبت به هم نوع در میان جانوران یک احساس طبیعی و غریزی است. آنها از بودن در کنار یکدیگر و ابراز محبت نسبت به هم لذت می برند.

25 عکس از گونه های مختلف جانوری را هنگام نشان دادن محبتشان نسبت به هم نوع در این گزارش تصویری ارائه می شود.

 


کد مطلب: 68995

آدرس مطلب: http://newsirani.com//gallery/68995/1/تصاویر-جالب-عشق-محبت-میان-حیوانات

خبر ایرانی
  http://newsirani.com