سنگ قبر قرمز رنگ هادی نوروزی + عکس

20 آذر 1394 ساعت 9:02

نصب سنگ مزار مرحوم نوروزی در مراحل آخر قرار گرفت ، سنگ مزار کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در حال تهیه و نصب است : سنگ قبر قرمز رنگ هادی نوروزی.


 
خبرایرانی: کارهای تهیه و نصب سنگ مزار مرحوم هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در حال انجام است و به نظر می‌رسد تا چند روز دیگر این سنگ قبر که نمایی شبیه توپ فوتبال دارد بر سر مزار این مرحوم نصب شود. گروهی از بابل تهیه و نصب سنگ مزار کاپیتان فقید تیم فوتبال پرسپولیس را برعهده گرفته است.

سنگ قبر هادی نوروزی عکس

سنگ قبر هادی نوروزی عکس

سنگ قبر هادی نوروزی عکس


کد مطلب: 34799

آدرس مطلب: http://newsirani.com//gallery/34799/1/سنگ-قبر-قرمز-رنگ-هادی-نوروزی-عکس

خبر ایرانی
  http://newsirani.com