حضور بانوان باپوشش های غیرمتعارف در عزاداری امام حسین(ع)

3 آبان 1394 ساعت 20:52

در برخی از هیات های عزاداری امام حسین (ع) بانوان با پوشش های غیرمتعارف حضور داشتند.


خبرایرانی: برخی از بانوان با پوشش های غیرمتعارف در مراسم عزاداری سالار شهیدان شرکت کردند.
 
کد مطلب: 31031

آدرس مطلب: http://newsirani.com//gallery/31031/1/حضور-بانوان-باپوشش-های-غیرمتعارف-عزاداری-امام-حسین-ع

خبر ایرانی
  http://newsirani.com