تصاویر/ تخریب کنترل شده بنا های عظیم
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۲۵
کد مطلب: 27640
 
در این گزارش شاهد صحنه هایی از تخریب های کنترل شده بناهای مختلف در کشورهای جهان از طریق انفجار خواهیم بود.
در این گزارش شاهد صحنه هایی از تخریب های کنترل شده بناهای مختلف در کشورهای جهان از طریق انفجار خواهیم بود.


اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی

اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی

 

اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی

اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی

 

اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی

اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی

 

اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی

اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی

 

اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی

اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی

 

اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی

اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی

 

اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی

اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی

 

اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی

 
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: تصاویر،تخریب کننده ها،ساختمان های عظیم،خبرایرانی